Naša lokacija – Novi Beograd

Poštovani Kupci i Partneri ,

Obaveštavamo Vas da je otvoren novi lokal u Novom Beogradu u ulici Antifašističke Borbe 23Đ. Očekujemo Vas sa zadovoljstvom i inovativnim proizvodima.

K o n t a k t   B e o g r a d:

A N T A R E S  S T O L I C E  d.o.o.  Srbija

Novi Beograd 11070 Antifašističke Borbe 23Đ

Tel: +381 11 63 03 962

Fax: +381 11 31 21 315

Mobilphone: +381 62 669 068

mail:officebeograd@antares-stolice.com 

Kako do nas u Beogradu